Case: Mäntyharjun kirjasto

Etätyön mahdollistaminen lisää kunnan vetovoimaa

Etätöitä tehdään mökkipaikkakunnilta käsin entistä enemmän – muulloinkin kuin kesälomakaudella. Mäntyharjun kunta palvelee 6 000 vakituisen asukkaan lisäksi 20 000 kesäasukasta, joiden joukossa on paljon etätöitä tekeviä. Kunta onkin ottanut asiakseen laadukkaan etätyöympäristön järjestämisen asukkaille.

Kirjastoon asennettiin Smartblockin hiljainen ja suljettava etätyö- ja neuvottelutila, mikä parantaa rauhallisen etätyöskentelyn mahdollisuuksia entisestään.

Varattava etätyöpiste otettu hyvin vastaan

Mäntyharjussa on selkeästi ollut tarve etätyöskentelyyn sopiville tiloille jo ennen koronaviruksen mukanaan tuomaa etätyöbuumia. Kesäisin kirjastossa on käynyt kova vilske, sillä se on pystynyt tarjoamaan paremmat tietoliikenneverkot, jotka saattavat toimia mökeillä heikosti.

Kirjastoon hankittua neljän hengen Smartblock-työtilaa voi käyttää itsenäisen työskentelyn lisäksi myös videopalavereiden pitämiseen sekä pienen ryhmän neuvotteluihin.

”Työtilan avulla pystymme palvelemaan kirjaston asiakkaita paremmin. Olemme saaneet tosi hyvää palautetta, ja tila on melkein koko ajan jonkun käytössä”, Mäntyharjun kirjastotoimenjohtaja Jari Hautamäki kertoo.

Etätyöpisteen voi tällä hetkellä varata 1–4 tunniksi kerrallaan kirjaston asiakaspalvelupisteen kautta. Varauksen tekeminen sujuvoituu lähiaikoina, sillä verkkoon on tulossa uusi varaussysteemi, josta näkee varaustilanteen reaaliajassa.

Smartblock kokemuksia Mäntyharjun kirjasto panostaa etätyöhön

Tulevaisuuden kirjasto on monipuolinen

Kirjastojen perinteinen rooli on viime vuosina kehittynyt kohti elämys-, oppimis- ja asiointikeskusta. Muutos on haastanut myös Mäntyharjun kunnan pohtimaan, miten kirjasto voisi palvella kunnan asukkaita paremmin.

Mäntyharjussa suunnitellaan uuden tyyppistä tulevaisuuden kirjastoa, ja laadukkaan etätyöympäristön tarjoaminen on siinä tärkeässä roolissa. Smartblock-työtilan hankinta on hyvä alku tavoitteen saavuttamiseksi. Kehitteillä on myös muita uudistuksia, kuten mediatyöpaja, jossa opetetaan muun muassa etätyön sovelluksia ja toimintatapoja.

Etätyöympäristöä kehitetään kunnassa aktiivisesti. ”Ei riitä, että työpiste odottaa kylmänä asiakkaita vaan me kytkemme sen käyttöä eri projekteihin, jolloin saamme uusia käyttäjäryhmiä. Hankimme uusia asiakkaita ja mietimme sen käyttömahdollisuuksia”, kertoo Jari Hautamäki.

Etätyömahdollisuudet osa kunnan palveluja

Mökkiläisillä on iso merkitys siihen, että palvelujen laatu halutaan pitää korkeana. Etätyön mahdollistaminen nähdään yhtenä kunnan vetovoimaa lisäävänä tekijänä, ja se onkin huomioitu jo kunnan strategiatasolla.

Tilaratkaisujen lisäksi toimivat tietoliikenneverkot ovat luonnollisesti olennainen osa etätyön sujumista, ja niitä parannetaan Mäntyharjussa koko ajan.

Hautamäki nostaa esille myös etäneuvottelukokemuksen tärkeyden yrityksissä: ”Uskon, että yrityksillä on sellaisia liikeneuvotteluja, joissa ne tarvitsevat enemmän kuin yhden asiantuntijan koneen ääreen kerrallaan. Mielestäni kaikkiin isompiin yrityksiin pitäisi ehdottomasti asentaa tällainen etäneuvotteluympäristö, jossa neuvottelukokemus on ihan toista luokkaa kuin yksittäisen tietokoneen kautta tapahtuva kontakti.”

”Jokaisessa kunnassa pitäisi olla paikka, josta pääsee etäneuvotteluyhteyteen ja tekemään etätyötä. Ihmisillä voi aluksi olla ennakkoluuloja, mutta kyllähän tuo lisääntyvä asiakasvirta todistaa sen, että kysyntää on”, toteaa Hautamäki.

Työtilan avulla pystymme palvelemaan kirjaston asiakkaita paremmin. Olemme saaneet tosi hyvää palautetta, ja tila on melkein koko ajan jonkun käytössä.

Jari Hautamäki

Kirjastotoimenjohtaja, Mäntyharju