top of page
SmartMeeting Block06 Taideyliopistossa.

Case | Taideyliopisto

Työympäristön muunneltavuus on nykypäivää

Taideyliopisto mukauttaa tilojaan opetuksen ja työskentelyn nykytarpeisiin.

16.2.2024

Taideyliopisto osoitti ennakoivaa otetta työympäristön muutoksiin jo ennen pandemian alkua. Muutos kohti joustavampaa työympäristöä aloitettiin pilottiprojektilla yhdessä toimipisteessä. “Pandemian myötä kehitys eteni nopeasti, ja havaittiin tarve muunneltavien työtilojen lisäämiselle.”, valottaa Taideyliopiston Tilapalveluiden asiantuntija Jessica Aaltonen. 

 

Kumppanuuden alkuvaiheessa Taideyliopistolla oli käytössä SmartBlockin vanhemman malliston tilamoduuleja. Tilat hankittiin yliopistolle julkisen kilpailutuksen kautta. Uusia SmartBlock-työtilaratkaisuja Taideyliopistolle tuli viime vuonna.

 

Uuden malliston SmartBlock-työtilaratkaisut sijoitettiin Taideyliopiston uudisrakennus Myllyyn, jossa yhdistyvät historiallinen teollisuusperintö ja moderni arkkitehtuuri. Uudisrakennuksen suunnittelussa painotettiin tilojen joustavuutta ja muunneltavuutta. Tämän  nähtiin vastaavan monipaikkatyöskentelyn luomiin uusiin tarpeisiin työssä ja opiskelussa.

SmartMeeting Block06 on suunniteltu kokouksia varten.

Räätälöintiä yhteistyössä

 

Uusitussa SmartBlock-mallistossa on kiinnitetty huomiota muun muassa räätälöitävyyteen. Sen ansiosta työtilamoduulit voidaan mukauttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin ja toimitiloihin sopivaksi. “Tilojen suunnittelu ja materiaalivalinnat tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näin varmistettiin tilojen esteettinen ja toiminnallinen integraatio yliopiston olemassa oleviin tiloihin”, kertoo Salla Willman Smartblock Oy:stä.

Block1.5 hyödyntää hukkatiloja tehokkaasti.

On helpottavaa tietää työpaikalle tullessaan, että on paikka, jossa voi pitää Teams-kokouksen. Tilojen käyttöasteesta kertoo se, että ne ovat usein varattuja. Opiskelijatkin näyttävät löytäneen nämä.

Tilat muuntuvat eri tarpeisiin

 

Muunneltavuus on tämän päivän avainsana työtilojen suunnittelussa. Siirrettävät puhelinkopit mahdollistavat vetäytymisen yllättäviin puheluihin vilkkaissakin aulatiloissa. Suuremmat tilat taas tarjoavat joustavuutta. Ne toimivat väljänä yksilötyöskentelytilana tai pienryhmien kohtaamispaikkana. Taideyliopistolla työtilamoduuleja on sijoitettu sekä julkisiin aulatiloihin että henkilökunnan käyttöön.  

 

Osa tiloista kuuluu varausjärjestelmään, jolloin tilan voi varata itselleen haluamanaan aikana. “On helpottavaa tietää työpaikalle tullessaan, että on paikka, jossa voi pitää Teams-kokouksen. Tilojen käyttöasteesta kertoo se, että ne ovat usein varattuja. Opiskelijatkin näyttävät löytäneen nämä.”, kertoo Aaltonen.

Taideyliopiston Block1.5 työtila.

Luotettava kumppani

 

Aaltonen kiittelee kumppanuuden sujuvuutta ja luotettavuutta. Yhteyshenkilö on helposti tavoitettavissa. On luottamus, että pienissäkin huoltotoimenpiteissä apu on saatavilla. Erityisesti hän mainitsee entistä toimivammat uudet mallit, joissa käyttäjän tarpeet on huomioitu.

Projektin yhteyshenkilö:

Salla Willman

040 506 7706

salla.willman@smartblock.fi

Projektissa käytetyt SmartBlock-tilat:

SmartMeeting Block06

SmartWorking Block06 FIX

SmartMeeting Block1.5

 

Jäikö kysyttävää asiakastarinaamme liittyen? Onko sinun organisaatiossasi työympäristön haasteita, joissa me voisimme olla avuksi?


Ota meihin yhteyttä!

bottom of page