top of page
SmartBlock Vaasan yliopistossa.

Case | Vaasan yliopisto

Smartblock mukana
Vaasan yliopiston
työtilauudistuksessa

Vaasan yliopiston tiloja uudistettiin
48  SmartBlock työtilamoduulilla.

26.1.2024

Koronavuodet sulkuineen ovat muuttaneet toimintaympäristöä ja työntekoa eri tavoin. Työntekijöiden toivotaan palaavan etätöistä takaisin toimistoihin, mutta kotitoimisto koetaan usein rauhallisemmaksi ja tehokkaammaksi paikaksi työskennellä. Tämä on johtanut tarpeeseen luoda myös toimistoihin tuottavia ja viihtyisiä työympäristöjä. 

 

Etätyön suosion kasvun myötä myös monet yliopistot ja oppilaitokset ovat kohdanneet haasteita työtilojensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaasan yliopisto vastasi tähän haasteeseen hyödyntämällä meneillään olevassa monivuotisessa kampuskehityshankkeessaan Smartblockin innovatiivisia ratkaisuja. 

SmartBlock työtilat tukevat keskittymistä vaativaa työtä.

Yhteistyössä kohti vireää ja
vetovoimaisempaa kampusta

 

Lasneerasimme viime vuonna uuden malliston, joka tarjoaa entistä monipuolisen mahdollisuuden tilojen räätälöintiin. Malliston kehitystyö pohjautuu puhtaasti asiakas-caseihin ja tässä kehitystyössä merkittävä yhteistyökumppani on ollut Vaasan yliopisto. 


Vaasan yliopiston usean kiinteistön kampuskehityshanke tähtää kampuksen muuttamiseen vireäksi ja vetovoimaiseksi kohtaamispaikaksi noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Projektin yksi vaiheista oli vanhan tiedekirjaston muuntaminen monitilatoimistoksi Smartblockin avulla. Vaasan yliopistolle asennettiin kaikkiaan 48 Smartblockin työtilakuutiota.

Vaasan yliopistoon asennettiin 48 SmartBlock tilaa.

Yliopiston projektissa korostuu kustannussäästöjen ja elinkaariajattelun merkitys. Kampuskehityshankkeessa on tehty kaikki harkiten. Perinteisen huonetilojen uudelleenrakentamisen sijaan Vaasan yliopisto valitsi Smartblock-työtilakuutiot, jotka tarjoavat muuntojoustavuutta. Tämä päätös on osa laajempaa strategiaa, jossa vanhaa infrastruktuuria ei revitä auki turhaan. Kaikki mahdollinen käytetään hyödyksi, jos tila on järkevä, käytännöllinen ja palvelee käyttötarkoitusta. Kiinteiden väliseinien rakentaminen olisi vaatinut suurempia taloteknisiä muutoksia.

Toimistorakennus Ankkurin muutostyöt saatiin päätökseen viime kesänä. Rakennus on muuntunut henkilökunnan monitilatoimistoksi, jossa on tiloja erilaista työtekoa varten. Henkilökunta on hyötynyt erityisesti fokushuoneista, jotka tarjoavat tilaa keskittymistä vaativiin töihin, verkkokokouksiin ja pienimuotoisiin tapaamisiin.

Anne-Mari Vatunen, tilapalveluiden päällikkö Vaasan yliopistosta kertoo, että aikataulut pitivät. Hän korostaa yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuutta projektin aikana ja sen jälkeen.

Vaasan yliopiston ja Smartblockin välinen yhteistyö on ollut hedelmällistä molemmille osapuolille. Anne-Mari Vatunen, tilapalveluiden päällikkö Vaasan yliopistosta kertoo, että aikataulut pitivät. Hän korostaa yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuutta projektin aikana ja sen jälkeen. Smartblockin ratkaisut ovat osoittautuneet paitsi kustannustehokkaiksi myös toimiviksi. Hanke tukee yliopiston pyrkimystä luoda uudenlaisia oppimis- ja työskentelytiloja myös tulevaisuutta ajatellen.

Projektin yhteyshenkilö:
Henna Salo

040 682 4007

henna.salo@smartblock.fi
 

Projektissa käytetyt SmartBlock-tilat:

SmartWorking Block06

SmartMeeting Block06 

SmartWorking Block04

SmartMeeting Block02

 

Jäikö kysyttävää asiakastarinaamme liittyen? Onko sinun organisaatiossasi työympäristön haasteita, joissa me voisimme olla avuksi?


Ota meihin yhteyttä!

bottom of page